pátek 8. listopadu 2019

Den otevřených dveří

Ústav informatiky Vás v rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 
zve na Den otevřených dveří, 
který se koná 14. listopadu 2019 od 9 do 12 hodin. 


 Program:

09:00 – 09:10prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.: Úvodní slovo ředitele Ústavu informatiky AV ČR
09:10 – 09:35 Mgr. Pavel Krč: Jak přežít v přehřátém městě?
Rychle se rozrůstající města, rozmach silniční dopravy a k tomu probíhající klimatická změna. Když se k vlnám veder a dlouhým obdobím sucha přidá efekt městského tepelného ostrova, stává se pobyt v ulici nesnesitelným. Dopravní špičky zase v kombinaci s fotochemickým smogem vedou ke zdraví ohrožujícím koncentracím znečišťujících látek v ovzduší. Co může udělat obyvatel města, aby se vyvaroval následků? A jak lze změnit města samotná, aby jejich prostředí bylo zdravější a příjemnější?
09:35 – 10:00Dipl. Math. Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.: Dokážou matematické modely predikovat účinek léčiv?
Přednáška popisuje modely pro simulaci účinku léčiv přes aktivaci příslušných vnitrobuněčných receptorů. Stručně představí různé typy receptorů spojené s různými nemocemi a léčivy, potom probere detailněji výpočetní metody populární pro řešení příslušných matematických úloh. Vysvětluje značné komplikace vznikající při zjištění hodnot parametrů pomocí klinických nebo laboratorních experimentů.
10:00 – 10:25RNDr. Petra Vidnerová, Ph.D.: Umělá inteligence - dobrý sluha, zlý pán?
S praktickými aplikacemi umělé inteligence se dnes potkáváme na každém kroku, chytré fotoaparáty rozpoznávají obličeje, autonomní vozidla jezdí bezpečněji než člověk, zprávy z internetu lze automaticky překládat do jiných jazyků. Za boomem těchto technologií stojí algoritmy umělé inteligence a strojového učení, které jsou často inspirované přírodními jevy a procesy. Budeme mluvit o kladech a záporech i možných nebezpečích spojených s pronikáním umělé inteligence do našeho života.
10:25 – 10:40Přestávka
10:40 – 11:05Ing. František Hakl, CSc.: Jak daleko je bod zlomu v umělé inteligenci? Máme již teď být ostražití?
Přednáška se zabývá některými postřehy ohledně potenciálu nových technologií z oblasti umělé inteligence k vytvoření vlastního stabilního ekosystému vyvíjejícího se na základě vnitřních, lidmi, jakožto iniciátory systému, neovlivnitelných pravidel. V přednášce se zamyslíme nad časovou aktuálností tohoto vývoje a nad možnostmi eliminace negativních dopadů vývoje tohoto ekosystému, včetně modelu koexistence s tímto ekosystémem.
11:05 – 11:30doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.: Jak může matematika pomoci ve vývoji nových léků a diagnostických metod aneb Dr. House v počítači
Vývoj nových léků je provázen úspěchy i neúspěchy. K úspěchům patří léčba pacientek s nádory prsu. V roce 1985 do pěti let zemřelo 60% žen, které onemocněly rakovinou prsu. Oproti tomu z pacientek léčených v roce 2010 do pěti let zemřelo jen 10% procent žen s touto diagnózou. Naopak u pacientů s nádory slinivky břišní je pokrok poměrně malý. V přednášce budou představeny automatické softwarové systémy pro diagnostiku nádorových a endokrinologických onemocnění (dr. House ve formě programu).

Žádné komentáře:

Okomentovat