pondělí 8. prosince 2014

Pražský informatický seminář

Deváté setkání Pražského informatického semináře proběhne mimořádně 11. prosince 2014 od 16 hod v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí. Přednášku na téma Heuristické rozhodování bez učitele přednese docent Carmel Domshlak z Fakulty průmyslového inženýrství a managementu izraelského Technionu.

Anotace: Heuristické rozhodování, tedy rozhodování založené na přibližném uvažovaní (approximate reasoning), je významnou součástí lidského uvažování. Lidé jsou schopni pracovat s efektivními heuristikami pro řešení široké škály problémů. Heuristiky jsou rovněž používány stroji pro řízení prohledávacího procesu při řešení NP-těžkých problémů. Na rozdíl od lidí se od strojů neočekává, že si budou schopny dané heuristiky vymyslet sami. Místo toho stroje pracují s heuristikami dodanými člověkem. Je proto přirozené (a ekonomicky zajímavé) se ptát, zdali je možné, aby stroje vymýšlely heuristiky pro problémy, se kterými nebyly dříve seznámeny. Po dlouhou dobu byla vědecká literatura v této věci spíše pesimistická.

Za poslední dvě dekády jsme však zaznamenali zásadní změnu, kdy heuristické rozhodování bez učitele přestalo být bláznivým snem a stalo se nejlepší dostupnou metodou v průmyslových autonomních systémech. Překvapivě se stroje ukázaly být právě v případě komplikovanějších problémů dokonce lepší než lidé. Tato přednáška bude uvedena rychlým přehledem dvou zdánlivě nesouvisejících pojmů: heuristické rozhodování a řešení problému založené na modelech. Tyto dva pojmy poté propojíme a představíme klíčové výpočetní a reprezentační aspekty metod pro heuristické rozhodování bez učitele. Ukážeme, že výzkum v dané oblasti je matematicky a algoritmicky rigorózní, empiricky zajímavý a aplikovatelný v praxi.

Žádné komentáře:

Okomentovat