pondělí 22. prosince 2014

Odkazem

Vědní politika
  • Akademický sněm AV ČR projednával Strategii AV21 (AB) Projednávána byla mj. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu a v jejím rámci i návrh nové Strategie AV21 Akademie věd ČR. Na programu bylo rovněž představení nového loga AV ČR, volba Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018, úprava Etického kodexu výzkumných pracovníků a projednání ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu.
  • Drahoš: Akademie by měla více řešit problémy současné společnosti (ČN) Největší tuzemská vědecká instituce by v budoucnosti podle svého šéfa mohla fungovat nejen jako součást špičkové vědy a centrum národní kultury, ale i jako důležitý hospodářský činitel.
Dotace a granty
Výzvy
  • Pozice pro výzkumníky na univerzitě Carlos III. (CZELO News) Madridská univerzita Carlos III. vyhlásila poslední výzvu v rámci programu CONEX (spolufinancovaný akcí COFUND). Nabízí 12 pozic pro zkušené post-doc výzkumníky jakékoli národnosti. Termín: do 17. 2. 2015
    [Více info]
Vzdělávání
  • Mentoring pro začínající vědkyně a vědce (AB) Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR připravilo příručku k mentoringovému programu pro začínající vědkyně a vědce, který bude spuštěn v lednu 2015. Cílem je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů a pomoc s rozjezdem vědecké kariéry. 
Ceny
  • Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014 (AB) Nadační fond na podporu vědy Neuron ocenil vědce, kteří dosáhli mimořádných výsledků v medicíně, fyzice, společenských vědách, chemii a matematice. Cenu získali mj. prof. Jiří Bičák z MFF UK, prof. Ivo Babuška z University of Maryland v USA a prof. Jiří Čížek z MFF UK.
Robotika; Genetika
  • Co způsobuje roztroušenou sklerózu (VTM) Historicky největší výzkum roztroušené sklerózy přinesl své ovoce. Vědci odhalili 29 nových genetických variant, podílejících se na vzniku choroby.
Zajímavosti

Žádné komentáře:

Okomentovat