pátek 19. září 2014

Pražský informatický seminář

Šesté setkání Pražského informatického semináře proběhne 25. září 2014 od 16 hod.  v posluchárně S5, MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1. Přednášku na téma  Detekce a lokalizace objektů v obrázcích přednese prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.


Anotace: Počítačové vidění se za posledních 20 let změnilo z čistě teoretické disciplíny, produkující algoritmy fungující jen na několika obrázcích, na rozsáhlý obor, kde je cesta od vědeckého článku k úspěšnému startupu překvapivě krátká. Firmy jako Google, Microsoft, Facebook, Adobe nebo Amazon zaměstnávají desítky, ne-li stovky odborníků na tuto oblast.
K výraznému pokroku došlo v oblasti detekce a lokalizace objektů. Dnes je možné téměř v reálném čase odpovědět nejen na otázku „Kolik je na obrázku obličejů?“ ale i „Co je na tomto obrázku?“, a to pro poměrně širokou třídu objektů. V přednášce představím taxonomii problému detekce objektů. Následně se zaměřím na algoritmy založené na metodách strojového učení, zejména na vyhledávání objektů pomocí metody Viola-Jones se sekvenčním rozhodováním, a stručně i na metodu Bag of Words a výsledky dosažené s pomocí hlubokých neuronových sítí.
Po přednášce bude následovat diskuze.

[Pozvánka] [prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.] [Pražský informatický seminář]

Žádné komentáře:

Okomentovat