čtvrtek 13. října 2016

Pražský informatický seminář

Dvacátétřetí setkání Pražského informatického semináře
proběhne 20. října 2016
v posluchárně S5, MFF UK,
Malostranské nám. 25, Praha 1
Na programu je Michal Kozubek: Analýza a syntéza obrazů buněk
Michal Kozubek(foto)
Anotace:

Přirozenou snahou lidstva po mnoho století je zjistit, jak vypadá a funguje základní stavební kámen všeho živého – buňka. Významnou pomoc při tomto úsilí poskytují již několik desetiletí počítače. Základním nástrojem pro pozorování buněk je optický mikroskop. Počítač pomáhá například s vyhledáváním objektů zájmu, jejich udržováním v zorném poli, zaostřováním, či korekcí optických vad. Počítače dále provádějí on-line i off-line analýzu počínaje restaurováním obrazů přes segmentaci objektů až po klasifikační úlohy. V neposlední řadě se pomocí počítačů vytvářejí stále propracovanější modely buněk zahrnující nejenom 3D strukturu, ale i dynamiku, eventuálně interakci buňky s jejím okolím. Modely mají význam pro biologický výzkum, pro klinické účely srovnáním modelů zdravých buněk nebo tkání s nádorovými, i pro generování syntetických obrazů použitelných k testování algoritmů.

Na přednášce bude prezentován historický přehled v dané oblasti, vlastní výsledky, a zejména přínos při zavádění standardů (benchmarků) pro vzájemné srovnávání dostupných algoritmů používaných při analýze obrazů buněk. Nakonec bude prezentována vize postupné integrace dostupných dílčích poznatků do věrohodného globálního modelu morfologie a chování buňky.

Bližší informace najdete na webové stránce PIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat