čtvrtek 21. května 2015

Pražský informatický seminář

Květnové setkání Pražského informatického semináře proběhne ve čtvrtek 28. května od 16:00 v posluchárně S5, v budově MFF UK na Malostranském náměstí.
Na programu je přednáška prof. Jana Mandela: Asimilace dat ve vysoké i nekonečné dimenzi .


Jan Mandel(foto)
Anotace:

Asimilace dat spojuje stav modelu s přicházejícími daty za pomoci řešení inverzního problému, který se snaží vyvážit nejistotu v obou. Asimilace dat se používá v aplikacích od počítačového vidění a dálkového průzkumu Země po předpovídání počasí. Fyzikální modely jsou formulovány jako parciální diferenciální rovnice, které mají řešení v prostorech funkcí.
Jejich diskretizace vedou k vysoko-dimenzionálním problémům, a nejistota může být modelována stochastickými ensembly simulací. Přednáška se bude zabývat principy asimilace dat s nekonečně dimenzionálním stavem a daty, a ukáže konvergenci ensemblového Kalmanova filtru s rostoucí velikostí ensemblu nezávisle na dimenzích stavu a dat, včetně dimenze nekonečné.

Bližší informace najdete na webové stránce PIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat