pátek 15. května 2015

ITAT
ITAT je česko-slovenská vedecká konferencia zameraná najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky. Konferencia poskytuje priestor na výmenu informácií v komunite, ako aj neformálne stretnutia účastníkov v horskom prostredí. Rokovacie jazyky konferencie sú čeština a slovenčina. Rozšírené verzie vybraných článkov budú pozvané do časopisu Computing and Informatics.

Dôležité dátumy:
24. 5. 2015  zaslanie abstraktov hlavnej konferencie
31. 5. 2015  zaslanie článkov hlavnej konferencie

3. medzinárodný workshop Computational Intelligence and Data Mining

Within the 15th conference on Information Technologies - Applications and Theory, ITAT 2015, which will be held September 17–21 in Cignov, in charming Slovak Paradise, the 3rd international workshop Computational Intelligence and Data Mining will be organized.

Important dates:
  1. 6. 2015   abstract submission
  8. 6. 2015   paper submission

[stránka konference] [informace o workshopu]

Žádné komentáře:

Okomentovat