pátek 20. března 2015

Pražský informatický seminář

Dvanácté setkání Pražského informatického semináře proběhne 26. března od 16:00 na FEL ČVUT na Karlově náměstí, v posluchárně E-107.
Na programu bude přednáška prof. Václava Matyáše: Amplifikace klíčů v částečně kompromitovaných sítích.

Václav Matyáš (foto)
Anotace:
Distribuce kryptografických klíčů je základním kamenem většiny bezpečnostních řešení v ICT. Ať již využíváme jakékoliv schéma pro distribuci klíčů, aktivní útočník může dosáhnout částečné kompromitace sítě a získat část klíčů používaných pro ochranu komunikace na jednotlivých spojích sítě.  Pro obnovení bezpečnosti kompromitovaných spojů jsou navrhovány tzv. protokoly pro amplifikaci klíčů, které k dodání nových bezpečných klíčů využívají ty cesty v síti, které zůstaly zabezpečené. Návrh vhodných protokolů pro amplifikaci klíčů je stále výzvou pro scénáře, kde je třeba nalézt vhodný kompromis mezi potřebnými zdroji (např. energie potřebná pro přenos zpráv) a zlepšením bezpečnosti sítě, vyjádřeným počtem (znovu) zabezpečených spojů.

V přednášce nahlédneme na nejslibnější rodiny těchto protokolů. V našem přístupu simulujeme komunikaci entit (podle dodaného nastavení) a následně analyzujeme a manuálně zpracováváme výsledky protokolů těchto simulací. Cílem je získat jednoduché, prakticky použitelné hybridní protokoly, které povedou k menší komunikační zátěži, avšak z hlediska počtu znovu zabezpečených spojů budou lepší než dříve navržené protokoly. Vystoupení bude těžit z výsledků prezentovaných v publikaci A New Approach to Secrecy Amplification in Partially Compromised Networks. R Ošťádal, P Švenda, V Matyáš. Security, Privacy, and Applied Cryptography Engineering (SPACE) 2014. Springer LNCS 8804, str. 92-109.
 
Bližší informace najdete na webové stránce PIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat