čtvrtek 19. října 2023

Soutěž o nejlepší výsledek ÚI za rok 2022

Na výjezdním semináři na Jizerce proběhlo vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší výsledek Ústavu informatiky za rok 2022. Oceněny byly následující publikace.

V kategorii nejlepší článek komise ocenila dva články:

 • DOLEŽAL, Martin, GREBÍK, Jan, HLADKÝ, Jan, ROCHA, Israel, ROZHOŇ, V. Cut distance identifying graphon parameters over weak* limits. Journal of Combinatorial Theory. A. 2022, 189, 105615. ISSN 0097-3165. E-ISSN 1096-0899.

  Práce vyšla v prestižním kombinatorickém časopise, má již hojné citace. Jedná se o rozsáhlý (57 stránek pokročilé matematické teorie) článek z důležité a nové oblasti diskrétní matematiky -- limity grafů. Zároveň využívá netriviální poznatky z klasické matematiky (Banachovy prostory a různé druhy konvergence v nich). Jde o důležitý příspěvek do rozvoje této oblasti.

 • GISPERT, J., HANIKOVÁ, Zuzana, MORASCHINI, T., STRONKOWSKI, Michał. Structural Completeness in Many-Value Logics with Rational Constants. Notre Dame Journal of Formal Logic. 2022, 63(3), 261-299. ISSN 0029-4527. E-ISSN 1939-0726.

  Jde o zásadní, rozsáhlou práci, soustavně charakterizující vlastnosti logik doplněných o racionální konstanty. Práce jedinečným způsobem rozvíjí odkaz prof. Hájka.

V kategorii nejlepší článek s aplikačním nebo společenským přesahem komise ocenila dva články:

 • GOLDEN, R., DELANOIS, J. E., ŠANDA, Pavel, BAZHENOV, M. Sleep prevents catastrophic forgetting in spiking neural networks by forming a joint synaptic weight representation. PLoS Computational Biology. 2022, 18(11)), e1010628. ISSN 1553-734X. E-ISSN 1553-7358

  Jedná se o podnětný článek představující důležitý příspěvek k oboru počítačové neurovědy, který by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro vývoj robustnějších a efektivnějších umělých neuronových sítí. Vyšelve velmi kvalitním časopise v oboru computational biology/neuroscience, má velký ohlas a potenciál dopadu na další výzkum v oboru.

 • BEREC, Luděk, LEVÍNSKÝ, R., WEINER, J., ŠMÍD, Martin, NERUDA, Roman, VIDNEROVÁ, Petra, SUCHOPÁROVÁ, Gabriela. Importance of vaccine action and availability and epidemic severity for delaying the second vaccine dose. Scientific Reports. 2022, 12(1)), 7638. ISSN 2045-2322. E-ISSN 2045-2322.

  Vynikající publikace shrnuje výsledky multioborové studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit benefit odlišných scénářů očkování pro různý průběh epidemie. Původní multiagentní model navržený v ÚI navíc pracoval i s reálnou sítí vzájemných kontaktů sledovaných osob. Publikace vyšla v prestižním časopise a má výrazný celospolečenský i multioborový přesah.

V kategorii nejlepší článek mladých autorů byl oceněn článek:

 • HNG, Eng Keat. Minimum Degrees for Powers of Paths and Cycles. SIAM Journal on Discrete Mathematics. 2022, 36(4), 2667-2736. ISSN 0895-4801. E-ISSN 1095-7146

  Jedná se o dlouhý (70 stran) a technicky mimořádně propracovaný článek popisující podmínky na minimální stupeň grafu, aby ten obsahoval jako podgraf mocninu cyklu nebo cesty. Základní použitá metoda je Szemerédiho regularity lemma.

Všem vítězům gratulujeme!

Žádné komentáře:

Okomentovat