čtvrtek 19. března 2020

GA ČR veřejné soutěže - změna termínu !!!

GA ČR posunula termín podávání grantových přihlášek, aktuální termín je 4.května 2020 .
[ https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/ ]

Dne 20. 3. 2020 bude v obchodním věstníku oznámeno zrušení a znovu vyhlášení všech veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných GA ČR s počátkem řešení pro rok 2021.
Nová soutěžní lhůta bude stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020.
[https://gacr.cz/nova-soutezni-lhuta/]

Po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR budou úřední hodiny podatelny GA ČR pouze v pondělí a ve středu v době od 10 do 13 hodin.
[https://gacr.cz/zmena-urednich-hodin-podatelny-ga-cr/]

Žádné komentáře:

Okomentovat