čtvrtek 17. ledna 2019

Pražský informatický seminář

Třicátédeváté setkání Pražského informatického semináře
proběhne 24. ledna 2019
v posluchárně S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Na programu je Hans Georg Feichtinger: Výpočetní aspekty časově-frekvenční a Gáborovy analýzy
Hans Georg Feichtinger(foto)
Anotace:

Gáborova analýza je součástí časově-frekvenční analýzy signálů zabývající se jejich lokálním fourierovským rozvojem. V jednorozměrném případě provádíme Fourierovu analýzu úseků signálu pomocí diskrétní či rychlé Fourierovy transformace (DFT/FFT), na což se můžeme dívat jako na proces inverzní k hraní hudby z not. Obrázky Fourierovy transformace, spektrogramy, totiž připomínají zápis skladby. Takové postupy jsou také základem kompresního algoritmu pro zvuková data MP3. Ve dvou dimenzích můžeme tento přístup přirovnat k obrazové JPEG kompresi, kde místo rozkladu na bloky 8x8 máme překrývající se bloky s hladkými přechody.

Přestože základy této teorie položil již D. Gábor ve svém článku z roku 1946, matematická analýza a výpočetní realizace se rozvinuly až ke konci osmdesátých let minulého století. Přednáška ukáže příklady aplikací a vysvětlí, jak matematická analýza problému včetně vlastních výsledků řečníka pomohla překonat jeho výpočetní úskalí. Stránka www.gaborator.com téma přesvědčivě ilustruje na zvukových signálech.

Bližší informace najdete na webové stránce PIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat