čtvrtek 2. srpna 2018

Chaotické systémy porušují princip kauzality

Že příčina předchází důsledek, je princip kauzality platný v přírodních i sociálních vědách. Teorie chaosu odhaluje jevy, jejichž budoucnost nelze spolehlivě předpovědět ani při znalosti matematických rovnic popisujících vývoj těchto chaotických systémů. Je možné, aby v posloupnostech jevů s nejasnou budoucností důsledek předcházel příčinu, čili aby chaotické systémy porušovaly princip kauzality? Tím se zabývají vědci z Ústavu informatiky Akademie věd ČR a Ústavu merania Slovenské akadémie vied.

Žádné komentáře:

Okomentovat