čtvrtek 20. dubna 2017

Pražský informatický seminář

Dvacátéosmé setkání Pražského informatického semináře
proběhne 27. dubna 2017
v posluchárně S5, MFF UK,
Malostranské nám. 25, Praha 1.

Na programu je Anja Feldmann: Internet: Fascinující téma (výzkumu)
Anja Feldmann(foto)
Anotace:

Internet je mimořádně úspěšným lidským výtvorem, který zásadně změnil společnost. Budeme se věnovat historii a současné podobě Internetu, včetně řady překvapivých faktů nezapadajících do našich dřívějších modelů Internetu. Dále se zaměříme na vývoj Internetu ve smyslu (a) správy síťových služeb namísto správy jednotlivých síťových prvků a (b) překonávání omezení daných architekturou internetu.

V tomto kontextu se budeme zabývat metodami detekce výpadků internetové infrastruktury, metodami rozšíření konceptu softwarově definovaných sítí (SDN) do prostředí bezdrátových sítí a metodami dosahování předvídatelného výkonu distribuovaných systémů. Přednášku zakončíme výhledem na možné způsoby rozvoje Internetu, které mohou pomoci zvládnout budoucí výzvy spojené s přílivem dat ze všudypřítomných senzorů a síťových zařízení.

Bližší informace najdete na webové stránce PIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat