pátek 22. dubna 2016

Pražský informatický seminář

Dvacáté setkání Pražského informatického semináře
se koná 28. dubna 2016
v posluchárně E-107, FEL ČVUT, Karlovo nám. 13, Praha 2.
Na programu je Radim Bělohlávek: Fuzzy logika a relační data.
Radim Bělohlávek(foto)
Anotace:
Fuzzy logika se liší od klasické, dvouhodnotové logiky tím, že odmítá princip bivalence. Zatímco podle principu bivalence je každé tvrzení buď pravdivé, nebo nepravdivé, fuzzy logika připouští mezilehlé pravdivostní hodnoty, takzvané stupně pravdivosti. Ty interpretuje primárně jako pravdivostní hodnoty tvrzení obsahujících vágní predikáty, jako jsou "vysoký" nebo "červený". Protože je použití vágních predikátů při popisu světa člověkem typické, našla fuzzy logika řadu uplatnění v různých oblastech.
V přednášce připomeneme principy fuzzy logiky, uvedeme některé relevantní historické zajímavosti a zmíníme se o vybraných oblastech informatiky, ve kterých byla fuzzy logika zajímavým způsobem použita. Ve druhé části představíme některé problémy a výsledky z oblasti analýzy relačních dat, kterým se přednášející věnoval. Půjde zejména o teoretické základy a algoritmy pro analýzu faktorů a závislostí v datech s fuzzy atributy.
Bližší informace najdete na webové stránce PIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat